jo do heimer no blöd drüber gliered hüt oppä :eeek:
-wobi äs blosst jetzt de scho lenger aus üsi erahntä 2böä :dribble:
aues 3h späht 🙁

Miniaturansichten angehängter Grafiken